Podeljevanje majhnih posojil (Bangalore)

S tem projektom smo začeli, ko je eden od naših sponzorjev predlagal, da ustanavljanje lastne obrti podpremo s podeljevanjem majhnih kreditov. Brez začetnega kapitala pač tudi pridobljena kvalifikacija nima željenega učinka.

Zbrati dovolj začetnega kapitala pa je za tiste, ki se obračajo na sestre, pogosto nemogoče. Zaslužijo premalo, da bi lahko kaj privarčevali. Od bank posojila ne morejo dobiti, ker nimajo nikakršne posesti, ki bi bankam zajamčila, da bodo svoj denar dobile nazaj. Zato ljudem preostane le še to, da se obrnejo na zasebne posojevalce denarja.

Pri teh pa znašajo obresti okrog 10% na mesec. Zato si ljudje pri njih denar izposojajo le, kadar je to zares nujno. Mnogi od njih lahko nato odplačujejo le še obresti, ali pa še teh ne v celoti. V slednjem primeru dolg nenehno raste. To, da bo posojilojemalec lahko svoj dolg kdaj v celoti odplačal, postaja vedno manj verjetno.

Čeprav smo s tem projektom začeli zato, da damo ljudem možnost za ustanovitev lastne obrti, se je prav zaradi omenjenih visokih obresti zasebnih posojilodajalcev kmalu izkazalo, da bi bilo dobro, da bi namene, za katere je pri nas mogoče dobiti posojilo, razširili. S tem želimo preprečiti, da se ljudje zaradi visokih obresti za posojila, ki so jih vzeli v kakšen drug namen, zadolžijo za celo življenje. Tako smo se v soglasju s sponzorji odločili, da je pri nas mogoče dobiti kredit tudi za druge namene.

Naš načrt je bil ta, da omogočimo ljudem posojilo brez vsakih obresti, ki ga bodo vrnili z obroki, prilagojenimi njihovim možnostim in praviloma  v 4 do 24 mesecih. Za sestre je bilo odprtje majhne posojevalnice denarja novost, saj se s čim podobnim do takrat še niso ukvarjale.

Posojanje so organizirale tako, da mora vsak prosilec oddati pisno prošnjo z razlago, za kaj bo denar porabljen. Tudi vsa vračila se dokumentirajo. Če je mogoče, mora prosilec prinesti še potrdilo, da je denar res porabil za namen, ki ga je navedel v prošnji. Denar se takoj, ko ga ljudje vrnejo, izroči naslednjemu prosilcu. Obstaja namreč seznam prosilcev, ki je že precej dolg. Sestre poznajo precej ljudi in omogočijo kredit le takim, za katere so prepričane, da imajo resen namen, da ga vrnejo.

Sr. Saleena je s projektom zelo zadovoljna, saj opaža, da je mogoče z njim ljudem zelo pomagati. Zaenkrat tudi še niso imeli primera, da bi kdo vračilo kredita odklonil. Z istim denarjem lahko tako ljudem pomagajo znova in znova.

Žal pa denar v skladu trenutno niti približno ne zadošča za vse interesente. Eni od žena iz sluma, ki se srečujejo v Hiši sv. Vincencija in ki je trenutno v še posebno težki finančni situaciji, bi kredit omogočil nakup šiviljskega stroja in blaga, pet žena pa bi rado skupaj kupilo voziček, s katerim bi pred podjetji prodajale svoje kuharske izdelke. Za obe prošnji pa trenutno v skladu ni dovolj denarja.

V imenu vseh teh ljudi in sr. Saleene se obračamo na vse, ki lahko pogrešijo kakšen evro, da ga prispevajo v ta namen. Vsak, še tako majhen znesek šteje, ker je v Indiji pač vreden precej več kot pri nas in ker se pri tem projektu tudi vedno znova vrača v obtok in pomaga vedno novim ljudem.

 

Dva primera prošenj za posojilo ter seznam odplačanih obrokov za določen kredit:

 

Če ste pripravljeni pomagati, izpolnite spodnji obrazec in poslali Vam bomo naše bančne podatke. Najlepša hvala!
    Verified by MonsterInsights