Iskanje sponzorjev (“botrov”) za šolanje deklic iz sluma (Bangalore)

Deklice, ki iščejo sponzorje

Pri delu v slumu sestre zelo pogosto naletijo na otroke, ki so prepuščeni sami sebi, včasih zato, ker so jih starši zapustili, včasih pa zato, ker so starši, če jim uspe dobiti službo, zaradi nje ponavadi odsotni od jutra do večera.

Delajo kot zidarji, hišne pomočnice ali drugi pomožni delavci, največkrat pa zbirajo smeti, ki so primerne za recikliranje. V teh poklicih zaslužijo zelo malo. To komaj zadošča za hrano, če sploh. Za to, da bi otroke poslale v kvalitetno šolo, te družine nimajo možnosti.

Sicer pa otroci za šolanje tako ali tako ne bi imeli časa, ker pogosto tudi sami pomagajo pri preživljanju družine s tem, da zbirajo uporabne smeti.

Sestre so želele, da tudi ti otroci dobijo možnost za lepšo prihodnost. Zavedale so se, da jim lahko to omogočijo le z dobro izobrazbo. Želijo jim, če bo to le mogoče, omogočiti tudi študij na univerzi. Če bodo otroci nekoč imeli dober  poklic, bodo s tem lahko pomagali tudi svojim staršem v slumu.

Zato so se sestre odločile, da bodo v svoji osrednji hiši v Bangaloreju nastanile skupino 18-20 deklic, ki so še posebno socialno ogrožene ter jih poslale v dobro šolo. Tej skupini nameravajo nuditi bivališče ter ji plačevati šolanje, dokler deklice ne bodo prišle do poklica.

Sestre so prepričane, da je dolgoročno spremljanje edina zares smiselna oblika pomoči tem otrokom, saj se sicer zelo pogosto zgodi, da otroci sicer končajo določeno stopnjo izobrazbe, vendar pa nimajo denarja za nadaljevanje šolanja in slednjič končajo tam, kjer so začeli: pri slabo plačanih pomožnih delih in v slumu. 

Deklice so imele na začetku v šoli velike težave. Preden so prišle k sestram, so bile večinoma ves dan na nogah in zunaj. Niso bile sposobne niti tega, da bi par ur mirno sedele, kaj šele da bi se osredotočile na pouk.

Prva šola, ki so jo deklice obiskovale, je iz tega razloga zavrnila njihovo poučevanje. Sestre so bile prisiljene najeti privatnega učitelja, ki mu je polagoma vendarle uspelo doseči, da so se deklice začele primerno vesti in da so se bile pripravljene učiti.

Zanj  so sestre porabile skoraj ves denar, ki so ga uspele za podporo deklic dobiti od nevladnih organizacij. Vlada ni za ta projekt prispevala nič.

Sestre so deklice nato ponovno poslale v šolo. Tokrat so bili šolski uspehi deklic bistveno drugačni. Večina jih je v šoli zdaj zelo uspešnih. Ena od njih je bila lani celo izbrana za najboljšo učenko šole.

Deklice zdaj obiskujejo šolo, ki je kvalitetna, a kljub temu v primerjavi s podobnimi šolami relativno poceni. Pouk imajo v angleškem jeziku, kar pa je v Indiji tako rekoč nujnost, saj je angleščina zaradi njihove kolonialne preteklosti drugi uradni jezik v državi in jo je za vsak poklic, ki zahteva nekaj več izobrazbe, treba brezhibno obvladati.

To pa je seveda drago, zato se morajo sestre nenehno ukvarjati s problemom, kje dobiti denar. Zelo veliko pomoč bi zanje pomenilo to, če bi našle ljudi, ki bi bili pripravljeni sponzorirati šolanje posameznih deklic, ki bi bili torej pripravljeni prevzeti vlogo njihovega „botra“.

Zato se obračamo na vse, ki bi bili pripravljeni deklicam iz sluma omogočiti lepšo prihodnost, da prevzamete sponzorstvo za eno od deklic. To bi za sestre dolgoročno pomenilo veliko razbremenitev in več možnosti, da pomagajo tudi drugim pomoči potrebnim.

Kdor se bo odločil, da bo postal „boter“ izbrani deklici, ima tudi možnost, da „svojega“ otroka obišče. Sestre so se namreč odločile, da del Hiše sv. Vincencija v Bangaloreju namenijo turizmu, da bi tako lahko za svoje reveže, katerih potrebe so vedno večje od njihovih možnosti, zbrale več denarja. Bodoči “botri” bodo lahko bivali v tej hiši.

Tudi tisti, ki si ne upajo prevzeti bolj dolgoročnega sponzoriranja, pa so seveda toplo vabljeni, da za šolanje revnih otrok prispevajo v  naš sklad za ta namen. Sestre – ter seveda tudi njihove oskrbovanke – Vam bodo zelo hvaležne za vsak prispevek v ta namen.

Spričevala dveh deklic iz hiše sv. Vincencija

 

Če ste pripravljeni pomagati, nam pišite glede informacij o deklicah, ki iščejo “botre”, ali pa izpolnite spodnji obrazec, da Vam pošljemo naše bančne podatke. Najlepša hvala!
    Verified by MonsterInsights