Misija “Serving the poor” povezuje med sabo ljudi, ki so pripravljeni pomagati ljudem (in živalim)  manj razvitih dežel.

Že z malo denarja je namreč v teh deželah mogoče narediti veliko: podeliti majhne kredite, zagotoviti dnevne obroke hrane, organizirati poklicna izobraževanja za odrasle in šolanje za otroke ter poskrbeti za zapuščene živali.

Pomoč organiziramo v sodelovanju s tamkajšnjimi dobrodelnimi (cerkvenimi) ustanovami: redom sester usmiljenk (Daughters of Charity of St. Vincent de Paul) v Indiji in redom Marijinih medicinskih misijonark (Medical Missionaries of Mary) v Malawiju.

Obračamo se na vse ljudi dobre volje in odprtega srca, ki ste pripravljeni pomagati tistim, ki potrebujejo Vašo pomoč, pa čeprav se le-ti nahajajo na drugem koncu sveta.

Maja Lopert

Pokličite nas!

Če nam želite pomagati, stopite v kontakt z nami. Naš elektronski naslov je: info@servingthepoor.org

Verified by MonsterInsights